Rólunk
Ovi
Engedelmes évfolyam
Örző-védő évfolyam
Nyomkövető évfolyam
Ügyességi évfolyam
Magánoktatás Partnereink Galéria Kapcsolat
1. osztály2. osztály3. osztály4. osztály5. osztály6. osztály7. osztály8. osztály9. osztály

ŐV 5 vizsga

Fürkészés két palánkra: 5 pont
Felugatás és ôrzés: 10 pont
Szökés megakadályozása: 20 pont
Rátámadás elhárítása ôrzés közben: 35 pont
Szembetámadás elhárítása ôrzéssel, bekísérés: 30 pont
Összesen 100 pont

1. Fürkészés két palánkra (5 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható minden rejtekhelynél („fürkész!”)
(karjel is használható)
• egy vezényszó adható a behíváshoz minden rejtekhely után („hozzám!”)
Végrehajtás
A segéd elhelyezkedik a 6. rejtekhely mögött úgy, hogy a kutya ne lássa ôt. A gazda
kutyájával a 4. és 5. rejtekhely között, a képzeletbeli középvonalon úgy veszi fel az
alapállást, hogy mindkét oldalirány felé el lehessen indítani a fürkészést. A bíró utasítására
a gazda kiadja a fürkészésre vonatkozó vezényszót és egyik karjával az 5. rejtekhely
felé mutat, mire a kutya gyorsan eltávolodik, céltudatosan a mutatott rejtekhelyhez
fut, azt szorosan és figyelmesen megkerüli. Amint ezt végrehajtja, a gazda a „hozzám”
vezényszóval magához hívja a kutyát, de még mielôtt beérkezne, újra kiadja a „fürkész!”
vezényszót és a segéd által elfoglalt 6. rejtekhely irányába mutat. A gazda a képzeletbeli
hosszanti középvonalon halad normál lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem
hagyhatja el. A kutyának mindig a gazda elôtt kell mozognia. Ha a kutya eléri a segéd által
elfoglalt rejtekhelyet, a gazda megáll, és már nem adhat ki vezényszót vagy bármely más,
látható jelzést sem. A feladatot rögtön követi a felugatás gyakorlat, megszakítás nélkül.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya végig irányítható marad, lendületesen, céltudatosan, kis ívben kerüli a fürkészô
sátrakat.
Behívás közben nem ront ki a segédre, megkerüli a sátrat.

2. Felugatás és ôrzés (10 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható az elhíváshoz („hozzám!”)
• egy vezényszó adható az alapállás elfoglalására („lábhoz!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a fürkészés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A felugatáshoz a gazda már nem adhat ki vezényszót, és más módon
sem segíthet. A kutyának aktívan és figyelmesen kell ôriznie a segédet a rejtekhelynél,
folyamatos, kihívó ugatással, legalább 20 másodpercig. Közben nem ugorhat fel a segédre,
és nem haraphatja meg. A bíró jelzésére a gazda kb. 5 lépésre megközelíti
a rejtekhelyet, majd lábhoz hívja a kutyát, vagy alternatív lehetôségként szabadon
követésben is elvezetheti a rejtekhelytôl. (Mindkét kivitelezés egyenértékû.) A feladat
nem fejezôdik be, hanem a szökés megakadályozása gyakorlattal folytatódik.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya egyértelmû, folyamatos, erôteljes ugatással, határozottan ôriz a vezényszóig
valamint, a bíró jelenléte vagy az érkezô gazda mozgása nem befolyásolja a viselkedését.
(Ha a kutya elhagyja a rejtekhelyet, mielôtt a gazda megkapta volna a jelet a bírótól,
hogy elhagyhatja a középvonalat, akkor ismét vissza lehet küldeni a kutyát a rejtekhelyhez.
Ha ekkor a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a vizsgát, de az „ôrzés és felugatás
feladatot hiányosnak kell értékelni.
Ha a kutya irányíthatatlanná válik, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani
a vizsgát.)

3. Szökés megakadályozása (20 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a felugatás és ôrzés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A kutya a gazda bal lába mellett ül fegyelmezetten. A bíró utasítására a
gazda felszólítja a segédet, hogy lépjen elô a rejtekhelybôl: „Segéd lépjen elô!”, aki ezt
meg is teszi. A gazda a kijelölt ponton lefekteti kutyáját, és a rejtekhely mögé megy.
A kutyának éberen kell figyelnie a segédet, de közben nyugodtan kell feküdnie. A bíró
utasítására a segéd szökést kísérel meg. A kutyának habozás nélkül gyorsan, erôteljes
és energikus fogással meg kell hiúsítania a szökést úgy, hogy csak a védôkart foghatja
meg. Miután a segéd a bíró jelzésére megállt, a gazda kiadja az eresztésre vonatkozó
vezényszót, és a kutyának azonnal eresztenie kell. A szökés hossza indulástól eresztésig
20 méter.
Kívánatos feladat-végrehajtás
Gyors, energikus reagálás, erôteljes fogás, a szökés hatékony akadályozása, teli és nyugodt
fogás az eresztésig, szorosan a segédnél végrehajtott ôrzés.
(Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 méteren belül fogással, és fogva tartással nem
akadályozza meg a szökést, a vizsgát a bíró félbeszakítja.)

4. Rátámadás elhárítása ôrzés közben (35 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a szökés megakadályozása gyakorlat után következik, megszakítás
nélkül, annak folytatásaként. Eresztés után a kutyának ôriznie kell a segédet, majd
kb. 3-5 mp után, a bíró utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A gazda utasítása
nélkül a kutyának energikusan és erôteljesen el kell hárítania a támadást, de kizárólag
csak a védôkart foghatja meg. A fogás után a segéd fenyegetô hangot ad a klappéval.
A terhelési szakasz 12 ütem. A segéd a bíró utasítására megáll, a gazda kiadja az eresztésre
vonatkozó vezényszót, és a kutyának azonnal eresztenie kell. A bíró utasítására a gazda
normál lépésben a legrövidebb úton a kutya mellé áll, és a „lábhoz!” vezényszóval
alapállást vesznek fel. A botot nem veszi el a segédtôl.
Kívánatos feladat-végrehajtás
Gyors és erôteljes megragadás, nyugodt, telt fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd
szoros és figyelmes ôrzése.

5. Szembetámadás elhárítása ôrzéssel, bekísérés(30 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható a fogáshoz („csibész!”)
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
• egy-egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez és az induláshoz („lábhoz!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a rátámadás elhárítása ôrzés közben gyakorlat után következik, megszakítás
nélkül, annak folytatásaként. A gazda kutyájával a pálya középvonalán, az elsô
rejtekhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutya nyakörvét foghatja, de a kutyát
ennek segítségével nem biztathatja. A bíró utasítására a klappéval felfegyverzett segéd
elôlép a rejtekhelyrôl, és normál lépésben a középvonalig megy. A gazda felszólítása
ellenére („Álljon meg!”) a kutya felé fut, miközben fenyegetôen kiabál, és támadó
mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette ôket, a gazda a bíró utasítására
egy vezényszó kíséretében elengedi a kutyát, és egy helyben marad. A kutyának a támadást
habozás nélkül, energikus és erôteljes fogással el kell hárítania úgy, hogy csak a védôkart
foghatja meg. Rövid munka után (terhelési szakasz 6 ütem, fenyegetés klappéval) a
segéd megáll. A gazda kiadja az eresztésre vonatkozó vezényszót, és a kutyának azonnal
eresztenie kell. Az eresztés után a kutya szorosan a segédnél marad, és figyelmesen ôrzi.
A bíró utasítására a gazda normál lépésben a kutyához lép, és a „lábhoz!” vezényszóval
alapállást vesznek fel. A gazda lefegyverzi a segédet. Ezután a segéd 20 lépés távolságú
bekísérése következik. A kutyának a segéd és a gazda között kell mennie. A kutyának
a bekísérés közben a segédet figyelnie kell, miközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel
rá, és nem haraphatja meg.
Kívánatos feladat-végrehajtás
Gyors és erôteljes megragadás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd
szoros és figyelmes ôrzése.