Rólunk
Ovi
Engedelmes évfolyam
Örző-védő évfolyam
Nyomkövető évfolyam
Ügyességi évfolyam
Magánoktatás Partnereink Galéria Kapcsolat
1. osztály2. osztály3. osztály4. osztály5. osztály6. osztály7. osztály8. osztály9. osztály

ŐV 4 vizsga

Fürkészés két palánkra: 10 pont
Felugatás és ôrzés: 10 pont
Rátámadás és eresztés: 30 pont
Hátraléptetés: 10 pont
Kerülés, rátámadás és eresztés: 30 pont
Bekísérés: 10 pont
Összesen 100 pont

1. Fürkészés két palánkra (10 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható minden rejtekhelynél („fürkész!”)
(karjel is használható)
• egy vezényszó adható a behíváshoz minden rejtekhely után („hozzám!”)
Végrehajtás
A segéd elhelyezkedik a 6. rejtekhely mögött úgy, hogy a kutya ne lássa ôt. A gazda
kutyájával a 4. és 5. rejtekhely között, a képzeletbeli középvonalon úgy veszi fel az
alapállást, hogy mindkét oldalirány felé el lehessen indítani a fürkészést. A bíró utasítására
a gazda kiadja a fürkészésre vonatkozó vezényszót és egyik karjával az 5. rejtekhely
felé mutat, mire a kutya gyorsan eltávolodik, céltudatosan a mutatott rejtekhelyhez
fut, azt szorosan és figyelmesen megkerüli. Amint ezt végrehajtja, a gazda a „hozzám”
vezényszóval magához hívja a kutyát, de még mielôtt beérkezne, újra kiadja a „fürkész”
vezényszót és a segéd által elfoglalt 6. rejtekhely irányába mutat. A gazda a képzeletbeli
hosszanti középvonalon halad normál lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem
hagyhatja el. A kutyának mindig a gazda elôtt kell mozognia. Ha a kutya eléri a segéd
által elfoglalt rejtekhelyet, a gazda megáll, és már nem adhat ki vezényszót vagy bármely
más, látható jelzést. A feladatot rögtön követi a felugatás gyakorlat, megszakítás
nélkül.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya végig irányítható marad, lendületesen, céltudatosan kerüli a fürkészô sátrakat.
Behívás közben nem ront ki a segédre, megkerüli a sátrat.
(Ha a kutya otthagyja a segédet, egyszer vissza lehet küldeni. Kizárást von maga után,
ha a kutya másodszor is otthagyja a segédet.)

2. Felugatás és ôrzés (10 pont)
Vezényszavak
• Ø
Végrehajtás
A feladat azonnal a fürkészés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. Itt a gazda már nem adhat ki vezényszót, és más módon sem segíthet.
A kutyának aktívan és figyelmesen kell ôriznie a segédet a rejtekhelynél, folyamatos, kihívó
ugatással, legalább 10 másodpercig. Közben nem ugorhat fel a segédre, és nem haraphatja
meg. A feladat nem fejezôdik be, hanem a rátámadással és eresztéssel folytatódik.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya egyértelmû, folyamatos, erôteljes ugatással ôrzi a segédet. A bíró jelenléte nem
befolyásolja.
(Ha a kutya elhagyja a rejtekhelyet, akkor ismét vissza lehet küldeni a kutyát a rejtekhelyhez.
Ha ekkor a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a vizsgát, de a felugatást
hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya irányíthatatlanná válik, vagy ismét otthagyja a
segédet, meg kell szakítani a gyakorlatot.)

3. Rátámadás és eresztés (30 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a felugatás gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A rátámadáshoz a gazda már nem adhat ki vezényszót, és más módon sem
segíthet. A felugatás után a bíró jelzésére a segéd megtámadja a kutyát, aki erre ráfog
a védôkarra. A fogás után a segéd 4-5 lépést viszi a kutyát (vonszolja), a bíró jelzésére
megáll. A gazda kiadja az „ereszd!” vezényszót, mire a kutyának azonnal eresztenie kell
és magától, figyelmesen újra ôrizni kezdi a segédet. A feladat nem fejezôdik be, hanem
a hátraléptetés gyakorlattal folytatódik.
Segéd feladata
A kutya képességeinek, erényeinek, gyengéinek megmutatása.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A segéd mozdulatára a kutya azonnal reagál. Erôs, teli, magabiztos fogással hárítja a támadást.
Nem esik le a karról.

4. Hátraléptetés (10 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal az eresztés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A bíró jelzésére a gazda belép az ugató kutya mellé és leülteti. Felszólítja
a segédet: „Segéd, lépjen hátra!” A segéd hátralép a bíró által kijelölt pontig. A feladat
nem fejezôdik be, hanem a kerülés gyakorlattal folytatódik.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya gyorsan reagál, a vezényszóra azonnal leül.

5. Kerülés, rátámadás és eresztés (30 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható az induláshoz („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a hátraléptetés gyakorlat után következik megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. Miután a segéd hátralépett, a gazda kiadja a „lábhoz!” vezényszót, és egy
5x5 méteres négyzet vonalán mozogva elkezdi megkerülni a segédet úgy, hogy a kutyája
a külsô íven legyen. Min. 180 fok megtétele után a bíró jelzésére a segéd kitámad, amit
a kutya magától fogással hárít. Rövid munka után (terhelési szakasz 6 ütem, fenyegetés
klappéval) a segéd megáll. A gazda kiadja az „ereszd” vezényszót, mire a kutyának
azonnal eresztenie kell, és magától ôrizni kezdi a segédet. A feladat nem fejezôdik be,
hanem a bekísérés gyakorlattal folytatódik.