Rólunk
Ovi
Engedelmes évfolyam
Örző-védő évfolyam
Nyomkövető évfolyam
Ügyességi évfolyam
Magánoktatás Partnereink Galéria Kapcsolat
1. osztály2. osztály3. osztály4. osztály5. osztály6. osztály7. osztály8. osztály9. osztály

ŐV 3 vizsga
Fürkészés egy palánkra: 10 pont
Ôrzés és felugatás: 30 pont
Szökés megakadályozása: 60 pont
Összesen 100 pont

1. Fürkészés egy palánkra (10 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható a fürkészésre („fürkész!”)
Végrehajtás
A segéd elhelyezkedik a 6. rejtekhely mögött úgy, hogy a kutya ne lássa ôt. A gazda
kutyájával az 5. és 6. rejtekhely között a képzeletbeli középvonalon úgy veszi fel az
alapállást, hogy mindkét oldalirány felé el lehessen indítani a fürkészést. A bíró utasítására
a gazda kiadja a fürkészésre vonatkozó vezényszót, és egyik karjával a 6. rejtekhely felé
mutat, mire a kutya gyorsan, céltudatosan a mutatott rejtekhelyhez fut, azt szorosan és
figyelmesen megkerüli. Amíg a kutya eléri a segéd által elfoglalt rejtekhelyet, a gazda
egy helyben marad, és már nem adhat ki vezényszót vagy bármely más, látható jelzést.
A feladatot rögtön követi a felugatás gyakorlat, megszakítás nélkül.
Segéd feladata
A kutya képességeinek, erényeinek megmutatása.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya végig irányítható marad, lendületesen, céltudatosan kerüli a fürkészô sátrat.
(Ha a kutya otthagyja a segédet, egyszer vissza lehet küldeni. Kizárást von maga után, ha
a kutya másodszor is otthagyja a segédet.)

2. Felugatás és ôrzés (30 pont)
Vezényszavak
• Ø
Végrehajtás
A feladat azonnal a fürkészés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A gazda elindulhat a rejtekhely felé, ha a kutya beérkezett a rejtekhelyhez.
Itt a gazda már nem adhat ki vezényszót, és más módon sem segíthet. A kutyának aktívan
és figyelmesen kell ôriznie a segédet a rejtekhelynél, folyamatos, kihívó ugatással, amíg
a gazda a rejtekhelyhez nem ér, de legalább 10 másodpercig. Közben nem ugorhat fel a
segédre, és nem haraphatja meg. Ha a kutya elhagyja a rejtekhelyet, akkor ismét vissza
lehet küldeni a rejtekhelyhez. Ha ekkor a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a vizsgát,
ellenkezô esetben meg kell szakítani.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya egyértelmû, folyamatos, erôteljes ugatással ôrzi a segédet. A bíró jelenléte nem
befolyásolja.

3. Szökés megakadályozása (60 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható ültetéshez („ül!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a felugatás és ôrzés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül,
annak folytatásaként. A gazda belép a segédet ôrzô kutyához, majd a bíró jelzésére
nyakörvnél fogva elhúzza, vagy kihívja a kutyát a rejtekhelytôl, a kijelölt pontra áll a
kutyával, amely kb 2 méterre van a fürkészsátorral szemben. A kutyának éberen kell
figyelnie a segédet a gazda mellett (szükség esetén a gazda foghatja a kutya nyakörvét).
A bíró utasítására a segéd szökést kísérel meg. A szökés közepes tempójú kocogás.
A kutyának habozás nélkül gyorsan, erôteljes és energikus fogással, meg kell hiúsítania
a szökést úgy, hogy csak a védôkart foghatja meg (20 méteren belül). Ha a kutya szökésre
nem indul meg, vagy kb. 20 méteren belül fogással, és fogva tartással nem akadályozza
meg a szökést, a vizsgát a bíró félbeszakítja.
A bíró jelzésére a gazda belép a kutya mellé, a segéd ekkor odaadja kart a kutyának.
A gazda a kutya mellett maradva lenyugtatja a kutyát.
Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya gyorsan, energikusan reagál, erôteljesen fog, a szökést hatékonyan megakadályozza,
fogása teli és nyugodt.