Rólunk
Ovi
Engedelmes évfolyam
Örző-védő évfolyam
Nyomkövető évfolyam
Ügyességi évfolyam
Magánoktatás Partnereink Galéria Kapcsolat
1. osztály2. osztály3. osztály4. osztály5. osztály6. osztály7. osztály8. osztály9. osztály

3. osztály

Mit is tanulunk meg a harmadik osztályban?

A kutyakiképzésnek egy nagyon sokszínű rétegébe pillantunk bele. Elkezdünk klikkerrel kutyát tanítani. Megismerkedünk a klikkeres képzés több fajtájával is. Megtanítjuk a kutyánkat gondolkodni és gondolatot olvasni. :-) 

Ez a tanítás nagyon nagy odafigyelést kíván a páros mind két tagjától. Magas fokú irányíthatóságra tesz szert a gazdi! A kutyától pedig nagyfokú irányíthatóságot várunk el, akár távolról is!

A vizsga is teljesen más lesz, mint az első két osztályban volt.

K/99 vizsgarendszer Ügyességi 2-es szint

Akadály: 25 pont
Kézjel: 25 pont
Irányítás: 25 pont
Megállítás: 25 pont
Összesen 100 pont

1. Akadály: ferde palánk és egyenes kúszó (25 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható a ferde palánkhoz („fel!”)
• egy vezényszó adható a kúszóakadályhoz („kúszik!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda alapállást vesz fel az elôre kihelyezett ferde palánk elôtt. A bíró jelzésére a gazda a kutya mellett futva rávezeti ôt a palánkra, majd a kúszóakadályra. Szükség esetén a feladat kétszer újrakezdhetô.
 

Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya lendületesen és felszabadultan mászik át a ferde palánkon, majd megállás nélkül
lelkesen áthalad a kúszón.
 

2. Kézjel: ültetésbôl fektetés, ültetés; 5 m távolságból (25 pont)
Kézjelek
• egy kézjel adható a fektetéshez
• egy kézjel adható az ültetéshez
Végrehajtás
A gazda a kihelyezett vonalnál leülteti a kutyát, majd a bíró jelzésére kilép a kutya mellôl és az 5 méteres távolságot jelzô vonal mögé áll. A bíró jelzésére megkezdi a feladatot, és a pozíciókat a megadott sorrendben kézjellel végrehajtatja a kutyával.

Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya ül, míg a gazda el nem kezdi a feladatsort. A gazda kézjelére a kutya lefekszik, majd a következô kézjelre felül. A feladatsort úgy hajtja végre, hogy a vonalat nem lépi át.

3. Irányítás: 1 bójához, 8 méterre (25 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó és egy kézjel adható az elôreküldéshez („elôre!”)
• egy vezényszó adható fektetéshez („fekszik!”)
Végrehajtás
A gazda feláll a kiindulóponthoz a kutyájával és a bíró jelére kiküldi a kutyát a bójához és ott fekteti.

Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya alapállásban nyugodtan ül, majd a gazda jelére határozottan és lendületesen a bójához megy és újabb jelre ott lefekszik.

4. Megállítás: 20 méterrôl, fektetés 10 m és 15 m között (25 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható a helyben maradáshoz („marad!”)
• egy vezényszó adható a behíváshoz („hozzám!”)
• egy vezényszó és egy kézjel adható a fektetéshez („fekszik!”)
Végrehajtás
A gazda a kihelyezett vonalnál lefekteti a kutyát, majd a bíró jelzésére kilép a kutya mellôl és a 20 méteres távolságot jelzô vonal mögé megy. A bíró jelzésére a gazda hívja a kutyát, majd a kijelölt sávban lefekteti.

Kívánatos feladat-végrehajtás
A kutya nyugodtan fekszik a vonal mögött, amíg a hívó vezényszót nem hallja. Ekkor
a gazda felé indul gyors ütemben. A gazda jelére a kijelölt sávon belül lefekszik.